MT8100展示台

MT8100
解像度TV线: 1200线以上
变焦: 整机220倍放大
对焦/白平衡: 自动/手动
水平旋转: 330度
垂直旋转: 350度
图像特技: 正负片、冻结、旋转、镜像、文本图像切换、两画面
图像存储: 16/32幅
同屏对比:
USB2.0接口:
RGB输入输出: DB15FLC 各 2组
RGB输出分辨率: XGA SXGA 720P 1080P  
镜头输出像素: 800万
RS232接口:
音频输入: 3.5插口4组
音频输出: 3.5插口1组
视频输入: RCA 1组,S-VIDEO 1组
视频输出: RCA 1组,S-VIDEO 1组
麦克风输入: 麦克风插座
HDMI输出
SD卡储存: 不支持
侧灯: 2个1.0W LED
底灯: LED背光板
,蓝增益:
亮度调节:
展开体积(mm) 400x430x530mm
收拢体积(mm) 400x350x180mm
净重: 3Kg